Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada (N·s)/m² mõõtühikuks kg/(m·s) teisendamiseks: 1 (N·s)/m² = 1 kg/(m·s)


Teisenda (N·s)/m² mõõtühikuks kg/(m·s)