Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Barye mõõtühikuks Pound per square inch teisendamiseks: 1 Barye [Ba] = 0,000 014 503 8 Pound per square inch [psi]


Teisenda Barye mõõtühikuks Pound per square inch