Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Cubic fathom mõõtühikuks Bushel imperial teisendamiseks: 1 Cubic fathom [fm³] = 168,178 557 394 16 Bushel imperial [bsh]


Teisenda Cubic fathom mõõtühikuks Bushel imperial