Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Cubic foot per second mõõtühikuks Cubic inch per minute teisendamiseks: 1 Cubic foot per second [cfs] = 103 680 Cubic inch per minute [in³/min]


Teisenda Cubic foot per second mõõtühikuks Cubic inch per minute