Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Elektronvolt mõõtühikuks Eksadžaul teisendamiseks: 1 Elektronvolt [eV] = 1,602 177 33E-37 Eksadžaul [EJ]


Teisenda Elektronvolt mõõtühikuks Eksadžaul