Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Gallon (fluid, US) per second mõõtühikuks Cubic foot per minute teisendamiseks: 1 Gallon (fluid, US) per second [gps] = 8,020 833 333 333 3 Cubic foot per minute [cfm]


Teisenda Gallon (fluid, US) per second mõõtühikuks Cubic foot per minute