Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Gill imperial mõõtühikuks Gill US teisendamiseks: 1 Gill imperial [gi] = 1,200 949 925 504 9 Gill US


Teisenda Gill imperial mõõtühikuks Gill US