Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Gramm mõõtühikuks Hektogramm teisendamiseks: 1 Gramm [g] = 0,01 Hektogramm [hg]


Teisenda Gramm mõõtühikuks Hektogramm