Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Kilodžaul mõõtühikuks Petadžaul teisendamiseks: 1 Kilodžaul [kJ] = 1,0E-12 Petadžaul [PJ]


Teisenda Kilodžaul mõõtühikuks Petadžaul