Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Kiloelektronvolt mõõtühikuks Megadžaul teisendamiseks: 1 Kiloelektronvolt [keV] = 1,602 177 33E-22 Megadžaul [MJ]


Teisenda Kiloelektronvolt mõõtühikuks Megadžaul