Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Kiloelektronvolt mõõtühikuks Mikrodžaul teisendamiseks: 1 Kiloelektronvolt [keV] = 0,000 000 000 160 217 733 Mikrodžaul [µJ]


Teisenda Kiloelektronvolt mõõtühikuks Mikrodžaul