Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Kilogram-force per square millimeter mõõtühikuks Pound per square foot teisendamiseks: 1 Kilogram-force per square millimeter [kgf/mm²] = 204 816,139 260 73 Pound per square foot [psf]


Teisenda Kilogram-force per square millimeter mõõtühikuks Pound per square foot