Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Kilogramm naftaekvivalenti mõõtühikuks m³ biodiislit teisendamiseks: 1 Kilogramm naftaekvivalenti [kgoe] = 0,001 282 051 282 051 3 m³ biodiislit


Teisenda Kilogramm naftaekvivalenti mõõtühikuks m³ biodiislit