Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Kilogrammi kuupdetsimeetri kohta mõõtühikuks Pound per cubic inch teisendamiseks: 1 Kilogrammi kuupdetsimeetri kohta [kg/dm³] = 0,036 127 292 000 349 Pound per cubic inch [lb/in³]


Teisenda Kilogrammi kuupdetsimeetri kohta mõõtühikuks Pound per cubic inch