Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Kilopond-meter mõõtühikuks Kilogram-force-centimeter teisendamiseks: 1 Kilopond-meter [kpm] = 100 Kilogram-force-centimeter [kgfcm]


Teisenda Kilopond-meter mõõtühikuks Kilogram-force-centimeter