Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Kilopound per square inch mõõtühikuks N/dm² teisendamiseks: 1 Kilopound per square inch [ksi] = 68 947,57 N/dm²


Teisenda Kilopound per square inch mõõtühikuks N/dm²