Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Knot per second mõõtühikuks Standardgravitatsioon teisendamiseks: 1 Knot per second [kn/s] = 0,052 458 729 535 57 Standardgravitatsioon


Teisenda Knot per second mõõtühikuks Standardgravitatsioon