Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Kuupnanomeeter mõõtühikuks Gill US teisendamiseks: 1 Kuupnanomeeter [nm³] = 8,453 505 675 460 7E-24 Gill US


Teisenda Kuupnanomeeter mõõtühikuks Gill US