Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides




Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Megaegatonn naftaekvivalenti mõõtühikuks Barrel naftaekvivalenti teisendamiseks: 1 Megaegatonn naftaekvivalenti [Mtoe] = 6 849 315,068 493 2 Barrel naftaekvivalenti [boe]


Teisenda Megaegatonn naftaekvivalenti mõõtühikuks Barrel naftaekvivalenti