Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Millibarn mõõtühikuks Ruutnanomeeter teisendamiseks: 1 Millibarn [mb] = 1,0E-13 Ruutnanomeeter [nm²]


Teisenda Millibarn mõõtühikuks Ruutnanomeeter