Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Millivolt mõõtühikuks StatVolt teisendamiseks: 1 Millivolt [mV] = 0,000 003 335 640 951 981 5 StatVolt [statV]


Teisenda Millivolt mõõtühikuks StatVolt