Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Njuutonmeeter mõõtühikuks Foot-poundal teisendamiseks: 1 Njuutonmeeter [Nm] = 23,730 360 404 232 Foot-poundal [ftpdl]


Teisenda Njuutonmeeter mõõtühikuks Foot-poundal