Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Rydberg mõõtühikuks Kiloelektronvolt teisendamiseks: 1 Rydberg [Ry] = 0,013 605 685 Kiloelektronvolt [keV]


Teisenda Rydberg mõõtühikuks Kiloelektronvolt