Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada StatVolt mõõtühikuks Megavolt teisendamiseks: 1 StatVolt [statV] = 0,000 299 792 5 Megavolt [MV]


Teisenda StatVolt mõõtühikuks Megavolt