Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada T·m² mõõtühikuks Femtoveeber teisendamiseks: 1 T·m² = 1 000 000 000 000 000 Femtoveeber [fWb]


Teisenda T·m² mõõtühikuks Femtoveeber