Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Tehniline atmosfäär mõõtühikuks Kilopound per square inch teisendamiseks: 1 Tehniline atmosfäär [at] = 0,014 223 343 911 903 Kilopound per square inch [ksi]


Teisenda Tehniline atmosfäär mõõtühikuks Kilopound per square inch