Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Teraherts mõõtühikuks Mikroherts teisendamiseks: 1 Teraherts [THz] = 1 000 000 000 000 000 000 Mikroherts [µHz]


Teisenda Teraherts mõõtühikuks Mikroherts