Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

esitusviis teadustekstides




Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Tola mõõtühikuks Tsentner teisendamiseks: 1 Tola = 0,000 233 276 1 Tsentner


Teisenda Tola mõõtühikuks Tsentner