Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

  esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Tuhat BTU-d mõõtühikuks Foot-poundal teisendamiseks: 1 Tuhat BTU-d [MBtu] = 25 036 855,629 267 Foot-poundal [ftpdl]


Teisenda Tuhat BTU-d mõõtühikuks Foot-poundal