Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada Wb/A mõõtühikuks Stathenri teisendamiseks: 1 Wb/A = 1,112 347 052 280 3E-12 Stathenri [statH]


Teisenda Wb/A mõõtühikuks Stathenri