Mõõtühiku kategooria:         

Algväärtus:
Lähteühik:
Sihtühik:

esitusviis teadustekstides
Mõõtühikute kalkulaator, mida on võimalik muu hulgas kasutada statAmper mõõtühikuks Biot teisendamiseks: 1 statAmper [statA] = 3,335 641 E-11 Biot [Bi]


Teisenda statAmper mõõtühikuks Biot